Zastupování investora

Zastupuji investora ve správním řízení na základě udělené plné moci či mandátní smlouvy. Zajišťuji a připravuji smluvní vztahy mezi investorem a projektantem, nebo stavebními dodavateli investičních akcí či oprav. Kontroluji a hlídám čerpání a vyúčtování investičních dotací dle individuálních dotačních smluv.