Stavební poradenství

Realizuji kompletní poradenskou činnost ve věcech výstavby občanské, průmyslové či inženýrské. Zajistím studie, odborné posudky, varianty řešení a technicko - ekonomické zhodnocení investičních akcí či oprav. Zanalyzuji a připravím podklady pro řešení eventuálních sporů mezi investorem, zhotovitelem stavby nebo projektantem, vždy s prvořadým cílem dohody a rychlé nápravy. Úzce spolupracuji se soudními znalci a renomovanou právní kanceláří. Připravím potřebné doklady až do úrovně podkladů pro případné soudní řízení. Mnoha investorům jsem svým poradenstvím ušetřil značné finanční prostředky a mimosoudně vyřešil sporné případy.