Řízení projektů

Zajistím naplánování jednotlivých kroků od přípravných prací, přes realizaci až po kolaudaci. U velkých projektů koordinuji inženýrské, projekční, právní, realizační a kontrolní činnosti s konečným ekonomickým vyhodnocením.