Předprojektová příprava

Zabezpečuji a realizuji předprojektovou dokumentaci staveb v souladu se záměrem investora, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. Připravím podklady pro majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků či nemovitostí.  Zabezpečuji podklady pro vyjádření stavbou dotčených orgánů, organizací i fyzických osob.