Kalkulace staveb

Mám mnohaleté zkušenosti z kalkulačního, rozpočtového a cenového servisu společnosti ÚRS, která se zabývá rozpočtovým softwarem a tvorbou cen stavebních prací a dodávek již několik desítek let. Vypracuji cenové nabídky  pro různé druhy staveb: bytové domy, hotely, penziony, rodinné domy, úřady, peněžní ústavy, zdravotnická zeřízení, bazény, výrobní a skladovací haly, vodovody, plynovody, kanalizace, ČOV, komunikace, cyklistické stezky, mosty a jiné další objekty. Jsem schopen ocenit výše uvedené stavební projekty různými metodami  od objemových cen, přes agregované položky po přesnou kalkulaci detailními stavebními cenovými položkami.