Dozorování staveb

Zabezpečuji inženýrskou činnost a technický dozor na stavbě. Provádím věcnou a finanční kontrolu faktur včetně jejich odsouhlasování a likvidace. Organizuji přejímací a předávací řízení staveniště i stavby. Shromažďuji podklady pro kolaudaci staveb a jejich převod na investora či správce dokončené stavby. Při dozorování stavby využívám odsouhlaseného projektu, smlouvy o dílo včetně kalkulovaného rozpočtu stavby s cílem dosáhnout při výstavbě optimálních výsledků a úspor investičních prostředků.