Autorizovaný inspektor

Na základě § 117 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jsem schopen vydávat certifikát, který je ekvivalentem stavebního povolení a dovoluje stavebníkovi řádně zahájit výstavbu. Tento druh tzv. zkráceného stavebního řízení umožňuje po předložení všech požadovaných a potřebných dokladů vydat poté certifikát v pouhých dnech a investorům šetří drahocenný čas a finance.